Vårt team - VINo piemonte as

Daglig leder
Kjetil Steinar Blomvik, kjetil.blomvik@vinopiemonte.no +47  905 96 754

Vinfaglig leder
Øyvind Tveit

Vinfaglig- og vinmarks-rådgiver 
Lorenzo Olivero, Olivero Mario

Forvaltningsansvarlig for vinmarkene
Piero Roseo

Vinmakere
Susanna og Alberto Galandrino
Lorenzo Olivero
Valerio Mondo
Fabrizio Ressia
Claudio Roggero
Gianfranco Cordero


Styret
Runar Paulsen (styreformann)
Jarle Norman-Hansen
Ivar Johnny Breivik
Jetmund Runde
Fredrik Mehn-Andersen
Leif Gudmund Vadset
Andre Sperre 

 

Vino Piemonte AS           Org.nr. 814 416 232
Keiser Wilhelms Gate 2 - Postboks 555, 6001 Ålesund, Norway
post@vinopiemonte.no

Vino Piemonte AS eier 100% av eiendommene i Italia.
Vino Piemonte AS eier også følgende virksomheter:

Vino Club AS                    ORG. NR. 916 896 492                www.vinoclub.no
Vino Import AS                ORG. NR. 917 521 484                 www.vinoimport.no
Vino Bar AS                     ORG. NR. 919 417 234                 www.vinobar.no