Vårt team - VINo piemonte as

Daglig leder
Kjetil Steinar Blomvik, kjetil.blomvik@vinopiemonte.no +47  905 96 754

Vinfaglig leder
Øyvind Tveit

Vinfaglig- og vinmarks-rådgiver 
Lorenzo Olivero, Olivero Mario

Forvaltningsansvarlig for vinmarkene
Piero Roseo

Vinmakere
Susanna og Alberto Galandrino
Lorenzo Olivero
Valerio Mondo
Fabrizio Ressia
Claudio Roggero


Styret
Runar Paulsen (styreformann)
Jarle Norman-Hansen
Ivar Johnny Breivik
Kjetil Steinar Blomvik
Leif Gudmund Vadset
Andre Sperre 

 

Vino Piemonte AS           Org.nr. 814 416 232
Keiser Wilhelms Gate 2 - Postboks 555, 6001 Ålesund, Norway
post@vinopiemonte.no

Vino Piemonte AS eier 100% av eiendommene i Italia.
Vino Piemonte AS eier også følgende virksomheter:

Vino Club AS                    ORG. NR. 916 896 492                www.vinoclub.no
Vino Import AS                ORG. NR. 917 521 484                 www.vinoimport.no
Vino Bar AS                     ORG. NR. 919 417 234                 www.vinobar.no