Styret og Ledelse - VINo piemonte as

Daglig leder
Kjetil Steinar Blomvik, kjetil.blomvik@vinopiemonte.no +47  905 96 754

Vinfaglig leder
Øyvind Tveit, oyvind.tveit@vinopiemonte.no +47 954 34 490

Vinfaglig- og vinmarks-rådgiver 
Lorenzo Olivero, Olivero Mario

Forvaltningsansvarlig for vinmarkene
Piero RoseoStyret

RUNAR PAULSEN, Seniorrådgiver PAB Consulting AS (styreformann)
OLE-REINERT P. NOTØ, Advokat i Adviso Advokatene AS
IVAR JOHNNY BREIVIK, Eier XL Global AS
KJETIL STEINAR BLOMVIK, Gründer Vino Piemonte AS, kjetil.blomvik@vinopiemonte.no +47  905 96 754
LEIF GUDMUND VADSET, Gründer Vino Piemonte AS, leif.vadset@vinopiemonte.no +47 958 99 999
ANDRE SPERRE, Gründer Vino Piemonte AS, andre.sperre@vinopiemonte.no +47 966 40 000