Styret og Ledelse - VINo piemonte as

Daglig leder
Kjetil Steinar Blomvik, kjetil.blomvik@vinopiemonte.no +47  905 96 754

Vinfaglig leder
Øyvind Tveit, oyvind.tveit@vinopiemonte.no +47 954 34 490

Vinfaglig- og vinmarks-rådgiver 
Lorenzo Olivero, Olivero Mario

Forvaltningsansvarlig for vinmarkene
Piero Roseo

Styret

RUNAR PAULSEN, Seniorrådgiver PAB Consulting AS (styreformann)
OLE-REINERT P. NOTØ, Advokat i Adviso Advokatene AS
IVAR JOHNNY BREIVIK, Eier XL Global AS
KJETIL STEINAR BLOMVIK, Gründer Vino Piemonte AS, kjetil.blomvik@vinopiemonte.no +47  905 96 754
LEIF GUDMUND VADSET, Gründer Vino Piemonte AS, leif.vadset@vinopiemonte.no +47 958 99 999
ANDRE SPERRE, Gründer Vino Piemonte AS, andre.sperre@vinopiemonte.no +47 966 40 000
 

Vino Piemonte AS           Org.nr. 814 416 232
Keiser Wilhelms Gate 2 - Postboks 555, 6001 Ålesund, Norway

Vino Piemonte AS eier 100% av eiendommene i Italia.

Vino Piemonte AS eier også følgende virksomheter:

Vino Club AS                    ORG. NR. 916 896 492                www.vinoclub.no
Vino Import AS                ORG. NR. 917 521 484                 www.vinoimport.no
Vino Bar AS                      ORG. NR. 919 417 234                www.vinobar.no