BIODYNAMISK JORDBRUK


BIODYNAMSIK DYRKING

Biodynamisk dyrkning. (linken bringer deg til kilde nettstedet Biodynamisk)

Om forskjellen på økologisk og biodynamisk dyrking og matvarekvalitet

Demeter-produkter er økologiske..
Biodynamiske bønder kontrolleres etter alle økologiske regler. Produktene kan derfor merkes med EUs økomerker og det norske Ø-merket (Debio).

og i tillegg er de biodynamiske
Biodynamisk betyr livskraft. Når man dyrker biodynamisk, arbeider man bevisst og praktisk med naturens livskrefter og deres styrkende virkning i jordbruk og matvarer.
Hensikten er å lage sunne matvarer og pleie jordas liv og fruktbarhet best mulig. Det krever kunnskap og omtanke, men gir en ekstra verdi og kvalitet i jordbruket og produkter med god smaklighet og høy næringsverdi.
 
Ekstra Demeter-krav
De internasjonale Demeter-reglene setter krav ut over reglene for økologisk dyrking, blant annet:
Lengre omleggingstid før Demeter-godkjennelse
Ingen bruk av bløtgjødsel eller fòr fra konvensjonelt landbruk
De spesielle biodynamiske preparatene* skal anvendes for å styrke livskreftene i kompost, jord og planter
Det skal være husdyr (overveiende drøvtyggere) på gården.**
Hele gården, og ikke bare deler av den, skal være omlagt til biodynamisk drift.
Kyr skal ikke avhornes av hensyn til sunnhet, og de skal ha god nok plass slik at hornene ikke skaper problemer
Ingen bruk av GMO-lignende frøtyper (CMS-hybrider)
Ingen bruk av nanoteknologiske stoffer

* preparatene lages av ryllik, kamille, eikebark, løvetann og valeriana, samt kugjødsel og kisel.
** eller i et fast gårdssamarbeid.

Et levende mangfold
–      mer liv, økt matjordlag og fruktbarhet
Flere vitenskapelige forsøk viser at den biodynamiske metoden styrker og opprettholder matjordas fruktbarhet.
Kompost med biodynamiske preparater gir et større mangfold av levende organismer i jorda, bygger opp matjordas humusinnhold, og styrker dens evne til å binde CO2 og plantenes sunnhet.
Dette er en trygghet for både jord, vann, luft, planter, dyr og menneskers sunnhet – i dag og for fremtidige generasjoner.
 All organisk gjødsel i biodynamisk landbruk skal prepareres med biodynamiske kompostpreparater

Skånsom bearbeiding
Av hensyn til vår egen sunnhet må kvaliteten i de biodynamiske råvarene bevares best mulig ved bearbeiding. Demeter-reglene stiller derfor krav ut over økologireglene, blant annet:

Melkeproduktene skal ikke homogeniseres eller UHT-behandles.
I forhold til økologiske produkter er færre tilsetningsstoffer tillatt.
Juice skal ikke lages av konsentrat.
Korn skal helst males på steinkvern, bruk av hammerkvern er ikke tillatt.

Mat for kropp, sjel og ånd
Matvarer i Demeter-kvalitet er fremstilt for å gi både næringsstoffer og næringskrefter til hele mennesket.

Undersøkelser med helhetlige analysemetoder, blant annet biokrystallisasjonsmetoden, viser at biodynamiske matvarer generelt har større livskraft og indre kvalitet enn produkter fra andre produksjonsformer.